Algemene Voorwaarden

6 januari 2020

Algemene Voorwaarden

 1. Alle diensten worden  op basis van “best-effort” geleverd, wij bieden geen garanties op gratis verleende diensten.
 2. Voor betaalde diensten daar gelden de reguliere wettelijk bepaalde leveringsvoorwaarden, “best-effort” en garantietermijnen.
 3. Aansprakelijkheid met betrekking tot de betaalde diensten is naar rato en maximaal beperkt tot het maandelijkse gefactureerde tarief voor deze dienst. Indien wij tijdelijk geen dienstverlening kunnen leveren wegens een netwerk of hardware storingen in de door ons gebruikte datacenters dan ontvangt u automatisch een compensatie naar rato. Wij maken gebruik van monitoring om de uptime en beschikbaarheid en dus ook eventuele compensaties te verwerken. Indien u bedrijfskritische diensten wenst te draaien dan is onze dienstverlening en bijbehorende gelimiteerde garanties waarschijnlijk onvoldoende. Indien uw dienstverlening tijdelijk is stopgezet wegens een terechte misbruik melding of achterstallige betaling dan kan u zich niet beroepen op deze aansprakelijkheidscompensatie.
 4. Aansprakelijkheid met betrekking tot de gratis diensten is nul, u gebruikt de gratis dienst verlening altijd op eigen risico. Dit geld ook als u gebruik maakt van een betaalde dienstverleningspakket wat afhankelijk is en/of gebruik maakt van onze gratis diensten of van andere gratis diensten zoals bijvoorbeeld facebook,forums,akismet,wordpress, pinterest, google, tumblr, linkedin, twitter e.d.
 5. Wij behouden het recht om zowel betaalde als gratis diensten te weigeren en/of op te schorten indien deze diensten een onredelijke last vormen (ernstige of veel abuse meldingen / meerdere malen betalingsachterstanden in de afgelopen 12 maanden) voor de werkzaamheden en doelstellingen van de Stichting.
 6. Wij behouden het recht als een van onze vrijwilligers of vertegenwoordigers verbaal (telefonisch of via voice chat) of schriftelijk (forums/email/app) bedreigd worden gratis en betaalde dienstverlening direct of binnen een gestelde termijn op te schorten.
 7. Wij behouden het recht om bij misbruik van onze dienstverlening voor onrechtmatige activiteiten zoals hacking, verspreiden van warez, ongewenste bulk email/spam, illegaal materiaal of materiaal waar een copyright op berust de gratis of betaalde dienstverlening direct of binnen een gestelde termijn op te schorten.
 8. Indien er onjuistheden worden geconstateerd in onze dienstverlening dan kan dit via e-mail aan [email protected] worden gemeld. Binnen 1 week zal uw constatering of opmerking worden afgehandeld.
 9. Wij houden ons aan de Nettiquette en onze cliënten en gebruikers van onze dienstverlening en diverse openbare platformen ook. Klachten met betrekking tot de Nettiquette, onze dienstverlening , onze vrijwilligers, onze gebruikers of een van onze cliënten kunnen via e-mail aan [email protected] worden gemeld of via onze algemene abuse afdeling.  Binnen 2 weken zal de klacht worden afgehandeld.
 10. Een cliënt of gebruiker heeft altijd recht om inhoudelijk schriftelijk verweer aan te tekenen binnen 24 uur na ontvangst via email van de abuse/misbruik melding. Dit recht is om een onterechte en oneerlijke opschorting van diensten te voorkomen. Een verweer is geen garantie dat uw dienststatus intact blijft bij ons, gezien wij als Stichting ook een overweging moeten maken in hoeverre er nog meer sprake is van overlast zoals beschreven in punt 5. Bij geen gehoor of afzien van dit recht zal zo spoedig mogelijk een bestuursbesluit volgen binnen de bovengenoemde termijn van 2 weken. Heeft u later alsnog berouw dat u geen gehoor heeft gegeven of gebruik heeft gemaakt van uw recht om verweer aan te tekenen dan zijn wij als Stichting en conform de Nettiquette prima in staat u alsnog een tweede kans te geven maar hier staat dan wel een bos bloemen, sushi en appeltaart tegen over.

Privacy – Reglement

 • Zonder jouw toestemming zullen wij jouw gegevens nooit met iemand buiten de stichting delen.
 • Je mag er voor kiezen een andere naam te gebruiken als je een artikel voor de stichting schrijft of op een van onze forums. Ook als er een stukje over jou geschreven wordt mag je een pseudoniem kiezen. De pseudoniem die je kiest valt niet onder de bescherming die hierboven genoemd wordt, je echte naam dus wel.
 • Mensen die doneren aan de stichting worden alleen bekend gemaakt als ze dat willen.
 • De gegevens die je aan de stichting toevertrouwt:
  • Mogen niet voor persoonlijke doeleinden gebruikt worden door de mensen in dienst van de stichting.
  • Mogen niet aan mensen buiten de stichting doorgegeven worden behalve als dit volgens de wet verplicht is of je ons hier toestemming voor geeft.
  • Worden zo kort mogelijk bewaard, tenzij je zelf aangeeft dat je in ons bestand wil blijven staan.
 • Wij maken op sommige van onze sites gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer je onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet je naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over je bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als je hierover meer informatie wenst of als je wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, lees Google Ads
 • Als je wilt weten wat voor gegevens we van je hebben, of als je je gegevens wilt laten wijzigen of verwijderen kan je mailen naar bestuur@lucifer.rocks

Deze algemene voorwaarden & privacy reglement kunnen op ieder moment worden gewijzigd indien u diensten afneemt dient u deze pagina regelmatig te controleren of u nog gebruik wenst te maken van onze dienstverlening.

Laatste update 6 januari 2020